Продажби

Продажби

Публикувано на 28.08.2018

  • Къщи
  • Парцели
  • Апартаменти
  • Заведения
  • Вили
  • Магазини
  • Офиси
  • Складове

 

 

Как се осъществява продажбата на апартаменти в София?

Търсенето и предлагането са две понятия, неизменно свързани с имотния пазар. Когато говорим за това как стои въпросът в нашата столица, в по-голямата част от случаите, те могат да се дефинират по-конкретно като интерес към покупка на апартаменти в София и продажба на апартаменти в София. Разбира се, имайки предвид все по-засилващите се темпове на строителство и увеличаването на вилните зони в града и покрайнините му, много хора избират да закупят къща вместо да се възползват от предложенията за продажба на апартаменти в София.
Ако продажбата на апартаменти в София ви се струва сложна и, поне отчасти, непозната процедура, позволете ни да ви разкрием детайлите, които ще внесат спокойствие и ще ви подготвят за онова, което можете да очаквате, ако сте решили да закупите такъв тип имот в столицата.
В по-голямата част от случаите на продажба на апартаменти в София, и продавачът, и купувачът прибягват до услугите на посредник помежду им. Както ви е добре известно, това е брокерът. Той би могъл да започне своята дейност след като е нает от едната или от другата страна по сделката.

 

Ролята на посредника между двете страни при продажба на апартаменти в София

В случай, че купувач се обърне за съдействие към агенция за недвижими имоти във връзка с желанието си за продажба на апартаменти в София, брокерът поема редица задължения. На първо място, с цел успешната продажба на апартаменти в София, той се ангажира да запознае всички потенциални купувачи с имота. Насрочва огледи по дата и час, за да отдели необходимото внимание на хората, изявили интерес, и да могат те да разгледат обектите и да зададат своите въпроси. В случай, че в хода на процедурата по продажба на апартаменти в София купувачите споделят, че им предстои да изтеглят банков кредит, за да реализират сделката, посредникът трябва да провери финансовите им профили и да установи дали са изплатили всички свои данъчни задължения. Веднъж нает от продавача за продажба на апартаменти в София, брокерът строго защитава неговите интереси и не би позволил те да бъдат застрашени.
Когато потенциален купувач се свърже с брокер във връзка с обяви за продажба на апартаменти в София, посредникът отново има представителна функция в отношенията между двете страни и следи за интереса на своя клиент. В този случай, той би могъл да съдейства за уговарянето на по-ниска от обявената продажна цена. Когато се вземе решение за сключване на сделка за продажба на апартаменти в София, брокерът пристъпва към детайлно преглеждане и проверка на всички документи за собственост, които притежава продавачът. В резултат, трябва да установи, че всички те са изрядни, и едва тогава ги придвижва към необходимите органи и нотариуса, с който работи, за да се осъществи успешно продажбата на апартаменти в София.

 

„Идеалният“ продавач при продажба на апартаменти в София

Независимо от коя страна се намира човек при сключването на сделка за продажба на апартаменти в София, той трябва да подходи отговорно и коректно в условията на създалите се взаимоотношения на покупко-продажба. Нека ви разкрием кой е „идеалният“ собственик, взел решение да пристъпи към продажба на апартаменти в София – какви са задълженията и ангажиментите, които той поема. В общия случай, за да се погрижи за опазване на своите интереси, купувачът прибягва до съдействието на агенция за недвижими имоти, която да опазва интересите му при продажбата на апартаменти в София и да придвижва всички документи, необходими за осъществяване на процедурата по сключване на сделка за покупко-продажба. Собственикът трябва да се запознае с цените на имотния пазар, за да е сигурен, че предложенията му за продажба на апартаменти в София са достатъчно конкурентни на тези на останалите имоти. Възможно е провеждане на допълнителна консултация с компетентни лица, за да се уточни тази важна за обекта характеристика. В никакъв случай тя не бива да бъде пренебрегвана, тъй като често именно цената се оказва решаващият фактор при вземане на решение за покупка или продажба на апартаменти в София, а и на друго недвижимо и движимо имущество. Веднъж уточнени всички по-важни и по-дребни детайли по продажбата на апартаменти в София, собственикът е длъжен да подготви всички документи за собственост на имота, с които разполага, като се погрижи те да бъдат изрядни, за да не възпрепятстват успешното сключване на последваща сделка за покупко-продажба.
При продажбата на апартаменти в София е необходимо продавачът да се погрижи на първо място за добрия и поддърржан вид на имота. Показвайки го подреден, в хубава светлина, е много по-лесно за потенциалния купувач да си представи как би могъл да го превърне в свой собствен дом. Разбира се, при продажбата на апартаменти в София има разлика между случаите, в които собственикът все още живее в този дом, и тези, в които вече го е напуснал. В първите, купувачът го вижда обзаведен и подреден по начин, който може и да не допадне на вкуса му и това би могло да го разколебае. Във вторите случаи на продажба на апартаменти в София, е много по-лесно да се прецени големината на помещенията, количеството светлина, което навлиза през прозорците, и възможностите за разположение на мебелите, които самият купувач би искал да внесе в апартамента.
Освен да се погрижи за визията и впечатлението, с което да останат потенциалните клиенти, продавачът, пристъпил към продажба на апартаменти в София и потърсил съдействието на брокер, трябва да уточни график, съгласно който е удобно хората, изразили интерес, да се запознаят с условията в обекта. Отново възможностите са две – по време на огледите самият собственик да посрещне брокера и потенциалните купувачи на място в апартамента и да ги разведе из всички помещения или продавачът да даде ключ на брокера, с който той сам да въведе лицата, заинтригувани от продажбата на апартаменти в София. В първия случай, при възникнали въпроси, купувачът получава незабавен отговор от собственика, но би могла да му бъде дадена и допълнителна информация за обекта посредством споделяне на личен опит, докато във втория, недоуточнени детайли по време на огледа остават за допълнително изясняване между посредника и продавача.
След като пряко или косвено, в резултат от осъществените огледи, собственикът, прибягнал до продажба на апартаменти в София, се запознае с всички потенциални купувачи, той си запазва правото да избере този, който най-много му допада – все пак му продава нещо свое и има свои очаквания, а, възможно е – и изисквания, на които желае той да отговаря. В случай, че продавачът лично присъства на огледите, е възможно да сключи сделка и непосредствено след приключването на огледа при демонстрирано желание за покупка от страна на насрещната страна и възможност за плащане на момента.

 

„Идеалният“ купувач при продажба на апартаменти в София

Тъй като взаимоотношенията във всяка сфера се наричат така поради наличието на някакъв вид взаимност и поне две насрещни страни, разглеждайки процедурата по продажба на апартаменти в София, е необходимо да обърнем внимание освен на „идеалния“ собственик, и на „идеалния“ купувач. На първо място, купувачът трябва да е достатъчно мотивиран да открие своето местенце сред всички обяви за продажба на апартаменти в София. Само по този начин той ще демонстрира реален интерес към имотите, които разглежда, вместо да е по-скоро нехаен и по този начин да изгуби ненужно отделено както от своето време, така и от това на брокера и, евентуално – на продавача. По време на огледа, той трябва да изрази обективното си мнение за обекта, за да са наясно всички страни по продажбата на апартаменти в София дали си остава потенциален купувач или е по-скоро разколебан, тъй като търси по-различни от предлаганите условия.
Когато сделката по покупка и, съответно, продажба на апартаменти в София се сключва чрез посредник, купувачът също преминава през детайлна проверка на своя финансов профил и данъчните си задължения. Именно поради тази причина е необходимо да е изряден – само така има реален шанс да получи апартамента, който хареса, и да не остане разочарован от реализираната продажба на апартаменти в София.
Що се отнася до плащането при продажбата на апартаменти в София, с предимство в почти всички случаи е този, който има готовност най-бързо да заплати сумата, на която възлиза стойността на апартамента. В противен случай, ако в хода на процедурата по продажба на апартаменти в София се получи някакво забавяне или ако купувачът разчита на отпуснат от някоя банка кредит, друг кандидат, имащ всички пари в брой, е възможно да го изпревари и да закупи обекта. При всички случаи обаче „идеалният“ купувач е длъжен да бъде точен в плащането и да следи стриктно за изпълнението на успловията, записани в сключения договор за покупко-продажба между двете страни.
Ако и вие, подобно на редица други хора, търсите най-подходящата обява за пеодажба на апартаменти в София, тъй като по една или друга причина ви предстои пренасяне в ново жилище, то не се колебайте да се обърнете към добър брокер, на когото да се доверите и в чиито качества да вярвате. В случай, че имате ясно дефинирани изисквания или дори някои съмнения, той ще ви помогне в търсенето и ще ви покаже най-подходящите сред предложенията за продажба на апартаменти в София, които в съответния момент намират мястото си на пазара.
Желаем ви успех в откриването на необходимия уют и спокойствие и искрено се надяваме продажбата на апартаменти в София, макар и до скоро леко плашеща или изпълваща ви с несигурност тема, вече да не предизвиква излишни притеснения у вас!

Направи запитване

We use cookies. By browsing our site you agree to our use of cookies.

Accept this cookie Find out more